بیژن حکمت
کوشنده و پژوهشگر سیاسی
سازمان جمهوری خواهان ایران
Bookmark and Share
سازمان جمهوری خواهان ایران
23 دیماه 1390
سازمان جمهوری خواهان ایران
ترور دست اندرکاران برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را محکوم میکند

سازمان جمهوری خواهان ایران ترور دست اندرکاران برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را که تازه ترین نمود آن ترور مصطفی احمدی روشن، دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف است از سوی هر نیرو یا دولتی و با هر هدف و انگیزه ای که باشد به شدت محکوم می کند.

جمهوری اسلامی تا کنون از این ترورها در جهت ادامه سیاست خارجی ماجراجویانه و انسداد هرچه بیشتر فضای سیاسی کشور بهره برداری کرده است. تدوام این ترورها در عین حال نشانه ناتوانی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی است که با تمرکز بر سرکوب منتقدان و مخالفان نظام از حفظ امنیت شهروندان کشورغافل مانده است.

مبارزه با تروریسم و حفظ صلح و امنیت بین المللی ایجاب میکند که شورای امنیت و سازمان ملل نیز این اقدامات تروریستی را مورد بررسی قرار دهند و قاطعانه محکوم کنند.
 
استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ مجاز است