بیژن حکمت
کوشنده و پژوهشگر سیاسی
درباره ما
 

بیش از شصت سال درگیر سیاست بودم و در سی چهل سال گذشته هم مقاله هایی در زمینه بحث های جاری نگاشته ام یا با شرکت در مناظره ها و مصاحبه ها اظهار نظری کرده ام. در این تارنما می کوشم بتدریج نوشته هایی را که در دسترس است و هنوز ارزش دوباره خواندن را دارد، گرد آورم.

در پایه گذاری و رهبری سازمان های سیاسی گوناگونی شرکت داشتم، سعی میکنم تا جایی که ممکن است اسناد و دیدگاه های بنیادین این سازمان ها را نیز در این تارنما فراهم آورم.

اظهار نظر و نقد شما را خوش آمد می گویم و هر فرصتی را برای گفتگو غنیمت میشمرم.
 
 
 
برای دیدن عکس بعدی، لطفا روی تصویر کلیک کنید
 
با مهدی تهرانی و اسی طیورچی - فرانکفورت 2005
 
استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ مجاز است