بیژن حکمت
کوشنده و پژوهشگر سیاسی
Bookmark and Share
آیندهٔ روابط ایران و آمریکا
گفتگو با بی‌ بی‌ سی
پنجشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۰۵
آیندهٔ روابط ایران و آمریکا

گفتگو با بی‌ بی‌ سی در ۲۰ ژانویه ۲۰۰۵ در باره آیندهٔ روابط ایران و آمریکا.
در این گفتگو آقایان داریوش همایون، دکتر ابراهیم یزدی و بیژن حکمت شرکت دارند.

 
استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ مجاز است