مناظره با ابوالحسن بنی صدر
۲۰ فروردین ۱۳۷۴
آزادی و دمکراسی
مناظره با آقای ابوالحسن بنی صدر - برلین ۱۳۷۴

بحث آزاد با شرکت آقایان ابوالحسن بنی صدر و بیژن حکمت در شهر برلین در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۷۴ برابر با ۱۰ آوریل ۱۹۹۵‌.

74/1/20= بحث آزاد: نگاه به آزادی ورابطه آن با دمکراسی from Esteghlal Azadi on Vimeo.