ميزگرد « راديو فرانسه »
دوشنبه ۱ نوامبر ۲۰۰۴
هویت و استراتژی اتحاد جمهوری خواهان ایران
ميزگرد راديو فرانسه به مناسبت اولین کنگره اتحاد جمهوری خواهان ايران با شرکت اقایان رضا چرندابی، مرتضی ملک محمدی، داریوش همایون و جلال شالگونی.